Homekoiratutkimukset Suomessa

PAH-Koira

Koira-avusteinen sisäilmatutkimus

PAH-koiran avulla kartoitat kiinteistön sisäilman laatua heikentävät PAH-lähteet kustannustehokkaasti ja tarkasti. PAH-koira on suunnattu erityisesti 1970-luvulla tai sitä ennen rakennettujen julkisten rakennusten ja yrityskiinteistöjen kiinteistöpäälliköille ja isännöitsijöille.

Homekoirapalvelu on kouluttanut valtion kiinteistöjä hallinnoivan Senaatti-kiinteistöjen toiveesta maailman ensimmäisen PAH-yhdisteille erikoiskoulutetun koiran. PAH-koira on koulutettu etsimään ja paikantamaan sisäilmaan vaikuttavat PAH-pitoiset hajulähteet.

Miksi PAH-koira?

Kiinteistön omistajana tai rakennushankkeeseen ryhtyvänä sinun on selvitettävä rakenteiden haitta-ainepitoisuudet hyvissä ajoin ennen hankkeeseen ryhmistä. Haitta-aineiden purkutyö vaatii erityisosaamista, millä on suuri rahallinen vaikutus. Alle on listattu muutamia PAH-koiralla saavutettavia hyötyjä.

PAH koira homekoira 002

 • PAH-koiralla voidaan paikantaa pintoja rikkomatta sisäilmaan vaikuttavat PAH-pitoiset hajulähteet.
 • PAH-koira säästää kustannuksia haitta-ainekartoituksessa. Rakennetutkimukset ja näytteidenotot voidaan kohdistaa koiran paikantamiin rakenneosiin, joka vähentää tarvittavien rakennetutkimusten määrää.
 • PAH-koiran avulla voidaan paikantaa vanhoissa rakennuksissa tilamuutosten takia piiloon jääneitä PAH-lähteitä, jotka voivat jäädä muuten löytymättä.
 • PAH-koiran avulla saadaan sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät kattavasti selville, minkä perusteella voidaan toteuttaa korjaavia toimenpiteitä esimerkiksi ilmanvaihdon ja rakenteiden tiiveyden parannuksilla – ja säästyä suurilta korjauskuluilta.
 • Suurissa kiinteistöissä PAH-koiran avulla voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti selvittää PAH-yhdisteiden esiintymistä kiinteistössä.
 • PAH-koiran avulla tehtävän tutkimuksen kustannukset ovat 1/10 laajasta haitta-ainetutkimuksesta.

Koira-avusteinen sisäilmatutkimus toimii alkukartoituksena, jonka perusteella voidaan lähteä tekemään tarkempia tutkimuksia ja tarvittaessa jatkamaan toimenpiteitä juuri oikeissa, koiran ilmaisemissa paikoissa.

”Koira-avusteinen sisäilmakartoitus on erittäin kustannustehokas menetelmä löytää kaikkein haastavimmat kohdat suuristakin tiloista. Kustannuksena koiran käyttö kohteessa on kymmenesosa verrattuna laajoihin kuntotutkimuksiin, jotka kustantavat helposti kymmeniä tuhansia.”

Jarmo Ahtinen, Savukosken kunta

>> Lue lisää miten koulurakennuksen sisäilmatutkimus toteutettiin kustannustehokkaasti

Mitä PAH-yhdisteet ovat?

PAH-yhdisteet (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) ovat terveydelle haitallisia haitta-aineita. Niiden tiedetään olevan karsinogeenisiä ja ne voivat aiheuttaa syöpää ja mutaatioita. PAH-yhdisteitä on yleisesti käytetty rakennuksissa aina 1950-luvulle saakka, mutta vähäisemmissä määrin vielä 1970-luvulla. PAH-yhdisteitä on monissa vanhoissa rakennusmateriaaleissa, kuten kivihiilitervaa/-pikeä sisältävissä valuasfalteissa, bitumisivelyissä, tervapapereissa, kermeissä, sähkökaapeleissa ja puunsuoja-aineissa. Tyypillisesti aistinvaraisesti aistittava haju on tervamainen kreosootin/naftaleenin haju, joka on aistittavissa useilla ratapihoilla, joissa haju aiheutuu kreosootilla käsitellyistä ratapölkyistä.

 

PAH-yhdisteet ovat terveydelle haitallisia eikä niitä saisi esiintyä sisäilmassa. Sisäilmassa aistittava naftaleenin haju ylittää asumisterveysasetuksen toimenpiderajan hajulähteen selvittämiseksi. Kun sisätiloissa puretaan PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja, työsuojeluviranomainen edellyttää lähes aina työn suorittamista (RATU 82-0238) Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkutyöt- ohjekortin mukaisesti. Kivihiilipitoinen purkujäte on myös käsiteltävä erillisen ohjeen mukaisesti ja erotettava muusta purkujätteestä.

”Kiinteistökauppatilanteessa haitta-aineiden olemassaolo jää usein selvittämättä. PAH-koiran avulla saadaan kauppatilanteessa arvokasta tietoa PAH-yhdisteistä ja niiden vaikutuksesta sisäilman laatuun. Vaikka PAH-yhdisteet eivät ole vanhoissa rakennuksissa virheelliseksi luettavia, on sekä ostajan että myyjän turva tiedostaa niiden olemassaolo kaupan hetkellä. Usein ostajalla on suunnitelmissa remontoida rakennusta jossain vaiheessa, jolloin hänen on hyvä tiedostaa haitta-aineet ja niiden tuomat lisäkustannukset tuleville korjaustöille”

Ville Heikkinen, sisäilma-asiantuntija

Tästä voit ladata maksuttoman tarkistuslistan, jonka avulla voit alustavasti arvioida, miten suuri riski kiinteistössäsi on PAH-yhdisteiden esiintymiseen:

Koira-avusteisen sisäilmatutkimuksen toteuttajana ovat sisäilman tutkimuksen asiantuntijat Ville Heikkinen ja Jussi Grönman.

Me autamme sinua selvittämään, esiintyykö kiinteistösi sisäilmassa PAH-yhdisteitä.

Olemme suorittaneet useita sisäilman laadun arvioimiseen ja rakennuksen rakennusfysikaaliseen toimintaan liittyviä koulutuksia, joiden perusteella voimme kokemuksemme kautta arvioida kohteen sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja rakennusteknisiä puutteita rakennusaikakausi huomioiden.

Olemme sitoutuneet Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen tutkimiseen ja omaamme runsaasti kokemusta myös suurten kiinteistöjen tutkimisesta.

Oikein koulutettuna PAH-koira on rakennustekninen mittalaite muiden käyttämiemme mittalaitteiden joukossa. Käytössämme on koirien lisäksi myös runsaasti muita rakennusteknisiä mittalaitteita, joilla voimme todentaa mahdolliset muut kohteen sisäilman laatua heikentävät epäpuhtauslähteet.

Tutkimuksiemme päämäärä on saavuttaa kohteeseen laadukas sisäilma mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Tutkimustuloksen saat suullisesti heti tutkimushetkellä sekä kirjallisena laadukkaana raporttina, joka aina sisältää tarvittavat mahdolliset toimenpidesuositukset.

Image

Maailman ensimmäinen PAH-yhdisteiden tunnistamiseen koulutettu koira suursnautseri Fiinu.

Koira-avusteisen sisäilmatutkimuksen sisältö:

Koulutetun PAH-koiran avulla toteutettu sisäilmatutkimus sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Sisäilmaan vaikuttavien PAH-hajulähteiden paikantaminen koiran avustuksella
 • Arvio PAH-pitoisten materiaalien käyttökohteista rakennuksessa
 • Ilmanvaihdon arviointi, painesuhteiden selvittäminen (onko rakennus yli-/alipaineinen), kerrostilojen väliset paine-erot
 • Asiantuntijan aistinvarainen arvio sisäilman laadusta
 • Suullinen raportti kartoituksen yhteydessä
 • Kirjallinen raportti 7 pv sisällä kartoituksesta (sis. Saadut tulokset, havainnot ja jatkotoimenpidesuositukset)

Kysy lisää PAH-yhdisteiden tutkimuksesta asiantuntijaltamme:

Image

Ville Heikkinen
Sisäilma- ja homekoiratutkija
Rakenteiden kosteudenmittaaja
SISA (Senaatti Kiinteistöt)
Puhelin: 044 5400 558 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)
Sähköposti:info@homekoirapalvelu.fi
Facebook: https://www.facebook.com/kainuunhomekoirapalvelu

Kainuun Homekoirapalvelu Oy

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Pohjois-Suomessa.

Y-tunnus: 2658096-3

Ville Heikkinen
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2020)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)

Yhteystiedot:

Koivulantie 5
87950 Kuluntalahti

Puhelin: 044 5400 558 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)
Sähköposti:  info@homekoirapalvelu.fi
Verkkosivut: www.kainuunhomekoirapalvelu.fi

Kymen home-etsintä

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Etelä-Suomessa.

Y-tunnus: 2464601-7

Jussi Grönman
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2021)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)

Yhteystiedot:

Kotiharjuntie 9
49490 Neuvoton
HAMINA

Puhelin: 050 511 3964
Sähköposti: kymenhomeetsinta@icloud.com
Verkkosivut: www.kymenhome-etsinta.net

©2021 Homekoirapalvelu. All Rights Reserved.